‘Sehnsucht, een reis door de Romantiek’, 6 november 2022

‘Sehnsucht, een reis door de Romantiek’, 6 november 2022

Op 6 november, om 15.00 uur,  in de Protestantse kerk in Groesbeek, worden onder leiding van Paulien Roos  liederen gezongen van Mendelssohn,  Schumann,  Brahms,  R. Strauss en Bartok. De Utrechtse pianist David de Best, opgegroeid in Nijmegen, begeleidt het koor en speelt pianomuziek van Schumann.

Waar we in de huidige,  onstuimige tijden soms de behoefte voelen om even weg te vluchten in de schoonheid en rust van de natuur, was dat gevoel in de achttiende eeuw,  tijdens de verlichting en de industriële revolutie, ook alom aanwezig. Even wegdromen van de alledaagse rauwe werkelijkheid met composities, gebaseerd op volksmuziek.

Het programma toont de muzikale ontwikkeling van de Duitse Romantische liedcultuur van 1800 tot 1920. Zondag 6 november, 15.00 uur, entree € 15,-
Protestantse kerk, Kerkstraat 18 Groesbeek

Kaarten reserveren

U kunt toegangskaarten voor ons concert reserveren door €15,- per kaartje over te maken op ons bankrekeningnummer NL86 ABNA 0607 1184 23 t.n.v. Het Nijmeegs Kamerkoor onder vermelding van “kaartjes 6 november voor [naam]”. Aan de zaal zijn eventueel ook nog kaartjes te koop zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn. Ook dan is de prijs €15,-. Het is fijn als u dan contant kunt betalen.

joleen

Reacties zijn gesloten.