Heb je belangstelling om lid te worden van Het Nijmeegs Kamerkoor, dan kun je contact opnemen met Karin Bliemer, secretaris, 06 42412742 of info@hetnijmeegskamerkoor.nl

– Vereist: noten kunnen lezen en enige koorervaring.
– Ter kennismaking kan men 2x meezingen.
– Na de 2e repetitie wordt een auditie afgenomen door de dirigent, waarbij tevens een bestuurslid aanwezig is en de stemgroepvertegenwoordiger.
– Getest worden het bereik van de stem, het timbre van de stem, het gevoel voor ritme en het gevoel voor melodie. Dit gebeurt door middel van oefeningen, het van blad zingen van een onbekende melodie en het voorzingen van een voorbereid lied.

Repetities:

Donderdagavond van 19.45 – 22.00 uur, in de Nicolaaskapel van het Oud Burgeren Gasthuis, Professor Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen (bij binnenkomst linksaf gang door, einde gang links)

Regelmatig zijn er stemgroep-repetities die beginnen om 19.30 uur. Incidenteel is er een repetitiedag. Voorts wordt van je verwacht dat je thuis de muziek bestudeert. Daarvoor is een repetitieschema.
Wat betreft vakanties: hierbij worden de vakantieperiodes van het Voortgezet Onderwijs aangehouden.
Repertoire:
– In het algemeen: meerstemmig (we streven naar een bezetting van 10 sopranen, 10 alten,
7 tenoren en 7 bassen)
– Klassieke muziek door de eeuwen heen, van Middeleeuwen tot heden
– Zowel a capella als met begeleiding


Concerten:

In het algemeen worden per seizoen twee concert-programma´s ingestudeerd. Het streven is om ze tweemaal uit te voeren. Daarnaast zijn er incidentele optredens.

Contributie:

Deze bedraagt €25,- per maand en kan periodiek worden betaald in overleg met de penningmeester. Rek.nr. NL86 ABNA 0607 1184 23 t.n.v. Het Nijmeegs Kamerkoor.


Aanwezigheid:

Iedereen wordt geacht consequent elke repetitie aanwezig te zijn. Mocht dit een keer niet lukken, dan meld je je per e-mail af bij de dirigent en de leden van je stemgroep.