Songs of Sorrow, 27 oktober 2019

‘Songs of Sorrow’ is de titel  van ons volgende concert, dat we op 27 oktober 2019 geven in het kader van de Muziekkring Wijchen. In dit concert staat het Requiem van Howells centraal. Daarnaast zingen we muziek van Purcell, Rutter, Elgar, Wilbey en Walton, deels a capella, deels begeleid door organist Frank van Merwijk en fluitist Pip van Steen.

Koop uw kaartjes voor de Johannes Passion

U kunt kaartjes voor de Johannes Passion van 6 april bestellen door een mailtje te sturen naar kaartjes@hetnijmeegskamerkoor.nl.

Maakt u tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over naar rekeningnummer NL86 ABNA 0607 1184 23 t.n.v. Het Nijmeegs Kamerkoor. Vermeld u hierbij s.v.p. “kaartjes voor <uw naam>”. Zodra het bedrag op onze rekening staat, krijgt u de bestelde kaartjes per mail toegestuurd. Dit kan enkele dagen duren.

U kunt deze kaartjes bij de kassa op uw telefoon laten zien, maar u kunt ze natuurlijk ook printen.

U KUNT NOG KAARTJES IN DE VOORVERKOOP KOPEN TOT UITERLIJK VRIJDAG 5 APRIL. Daarna alleen nog op de avond zelf aan de kassa.

De toegangsprijzen zijn:

Voorverkoop:    €22,50       jongeren tot 30 jaar €12,50       kinderen tot 12 jaar gratis

Aan de kassa:    €25,00        jongeren tot 30 jaar €15,00           kinderen tot 12 jaar gratis

Lees meer over dit concert

Johannes Passion van Bach samen met het Resonet Ensemble


Majesteitelijk is de figuur van Jezus in het Johannes-evangelie. Zelfverzekerd en soeverein beschaamt hij de joodse hogepriester Kajafas en wijst hij de romeinse procurator Pilatus terecht. Hoe het gemene volk ook raast en tiert, onverstoorbaar gaat hij met opgeheven hoofd  zijn zware en bittere weg.

Majesteitelijk is de muziek van Bach in zijn Johannes passie. Het grandioze openingskoor, misschien wel Bachs meest revolutionaire stuk, grijpt je meteen bij de keel met omineus pulserende strijkers, pijnlijk dissonerende blazers en een koor dat zijn Heer aanroept en aanspoort te tonen dat hij waarlijk Gods zoon is. Bach laat je vervolgens twee uur lang niet meer los met een dramatisch vertellende Evangelist, een koor dat voortdurend tiert en raast en solisten die individuele emoties verklanken. Het troostende verstilde slotkoraal, in alle opzichten een antithese van de opening, besluit de passie even majesteitelijk, maar nu als persoonlijke beleving.

Het Nijmeegs Kamerkoor en het Resonet Ensemble hopen u te ontroeren met deze majestueuze prachtige passiemuziek.

Op 6 april 2019 gaan we de Johannes Passion van Bach uitvoeren in de grote St Bartholomaeuskerk in Beek. We doen dat samen met het Resonet Ensemble, waarmee we eerder samenwerkten in de uitvoering van het Weihnachtsoratorium.

Als solisten zullen optreden:

sopraan: Irma ten Brinke

alt: Elsbeth Gerritsen

tenor: Henk Gunneman

bas: Jaap Roos (in de rol van Pilatus) en Jan Carpentier (alle andere rollen)

Als gambiste konden we Maaike Boekholt contracteren.

Omdat ons koor enige versterking kon gebruiken voor dit project, hebben we een aantal , veelal jonge, gastzangers gevraagd om mee te doen. Zo proberen wij niet alleen de jongere generatie mee te laten delen in het plezier van het instuderen en uitvoeren van deze prachtige muziek, maar ook de uitvoering van  dit bijzonder waardevolle cultureel erfgoed voor de toekomst te behouden.

Ook voor de bezoekers geldt dat jongere bezoekers extra welkom zijn. Zij zullen dan ook tegen een gereduceerd tarief naar de Johannes Passion kunnen komen luisteren.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Kerstconcert

Op 15 december voeren we onder andere “A Ceremony of Carols” van Benjamin Britten uit. Via onderstaande link kunt u de flyer bekijken met meer informatie.

Kerstconcert 2018